Het cursusboek

Het leerboek 'A sad hrvatski 1' bestaat uit de volgende elementen:

Het leerboek kost € 40,- en dat is inclusief verzendkosten.

Bestellen

U kunt het cursusboek 'A sad hrvatski 1' bestellen door het sturen van een mail naar .

Vermeld in uw mail de volgende gegevens:

Nadat we Uw mail hebben ontvangen, sturen we U een bevestiging met een factuurnummer. Daarna kunt U het geld overmaken o.v.v. het factuurnummer en dan sturen we het boek (met de CD) binnen 3 werkdagen naar U toe.
ING banknummer: NL85 INGB 0700 3575 99, Amsterdam
t.n.v. S. KOZIC
O.v.v. het factuurnummer.